Vegetační úpravy sřech
Zelena střecha Praha | Zelená střecha Střední Čechy

Technologie zelených střech

Realizace zelené střechy
Volba, jaký druh zelených střech použijeme při realizaci na konkrétní zakázce. Rozhodujeme dle několika faktorů:

  • dle statiky budovy,
  • možnosti vybudování vegetační vrstvy,
  • představy investora.

Následně jsme schopni určit:

  • cenu zelené střechy za m2,
  • skladbu zelené střechy,
  • podobu zelené střechy intenzivní, extenzivní,
  • postup vybudování zelené střechy.

Základy zelené střechy

Základem každé ozeleněné střechy či střešní zahrady je kvalitní hydroizolace, která musí být odolná nejen proti povětrnostním vlivům, ale také proti narušení rostoucími kořeny rostlin. Zásadně používáme fólie ze syntetického kaučuku (EPDM). Kvalitně vyrobená hydroizolace rozhoduje o budoucí životnosti zelené střechy. Ta se může pohybovat až okolo sto let. Kontrola se provádí pomocí zátopové zkoušky.

Následuje položení geo textilie zabraňující prorůstání kořenů. V případě, že se jedná o obytnou střechu, je potřeba nejdříve založit pochozí plochy pomocí  palubek ze dřeva nebo jiných materiálů. Následuje pokládka kalíškové hydroakumulační fólie, která zadrží část dešťové vody pro potřeby rostlin, separační geotextilie pro zadržení substrátu před vyplavením, rozprostření speciálního substrátu pro zelené střechy, které musí mít několik základních vlastností: tj. lehký, zadržuje vodu a je ošetřen proti prorůstání plevele.

Rostlinný materiál pro zelené střechy

Určíme dle výšky substrátu a možnosti zavlažování. U nízké výšky cca 10 cm se bude jednat o extenzivní zelenou střechu  – používají se různé druhy rozchodníků, bylin a suchomilných rostlin, případně u šikmých střech používáme vypěstované  rozchodníkové koberce.

Při výšce substrátu cca 20 cm můžeme použít rostliny, které jsou náročnější na zavlažování – bylinky, květiny, malé dřeviny, případně i trávy, které jsou suchomilné.