Vegetační úpravy sřech
Zelena střecha Praha | Zelená střecha Střední Čechy

Proč instalace zelených střech a střešních zahrad?  Vize do budoucnosti.

Skladba zelené střechy umožní následující výhody:

img_20151109_143537

Výhody zelených střech pro životní prostředí

 • Filtrace nečistot v ovzduší,
 • Produkují kyslík a váží kysličník uhličitý,
 • Zabraňují přehřívání střech a snižují tím množství vířivého prachu v ovzduší.

Výhody pro uživatele zelené střechy

 • Vyrovnávají teplotní výkyvy během noci,
 • Téměř neomezená životnost střechy,
 • Mají tepelně izolační účinek – výrazně omezují přehřívání podkrovních prostor domu,
 • Působí jako zvuková izolace,
 • Prodlužují životnost hydro – izolace vlastní střechy – UV záření, mráz, led, extrémní teploty,
 • Zelené střechy mají také větší odolnost proti vznícení ohně,
 • Některé střechy se dají také využít jakou pěstební plocha (byliny, květiny),
 • Estetický dojem – splynutí s okolní přírodou.