Vegetační úpravy sřech
Zelena střecha Praha | Zelená střecha Střední Čechy

Kvetoucí zelená střecha

Základní  výhody :

 • minimální údržba,
 • minimální zavlažování,
 • přírodní vzhled,
 • vegetační hodnota (celoročně kvetoucí),
 • zadržení dešťové vody až do 60 % srážek.

Skladba střechy:

Suchomilné rostliny,  rozchodníky, byliny, okrasné květiny, nízké dřeviny.  Rozchodníky, netřesky, byliny, skalničky (doplnit druhy )

Technické údaje:

 • střecha zelená extenzivní,
 • výška 15-30 cm,
 • 150 – 300 kg /m2 (bez vnějších vlivů, sníh zatížení při údržbě střechy atd.) ,
 • retence vody 60%.

Příklady použití- ( převážně ploché střechy )

 • garáže,
 • altány,
 • přístřešky,
 • průmyslové objekty,
 • kanceláře.

Poznámka:  možnost vytvářet různé tvary, vyvýšeniny, skalky a další zahradní prvky dle možnosti střechy.